English

Често задавани въпроси

Задайте нов въпрос
Тунинг изпускателен колектор и спортна генерация - как оказват влияние върху разхода на гориво?

Спортна генерация след катализаторите /cat-back/ намалява разхода минимално, но звучи по-добре. 

При тунинговане с подмяна на катализаторите с "отворени" резонатори и спортна генерация, разхода намалява с 2 - 3 литра в зависимост от кубатурата на ДВГ. Заводските настройки се запазват, но се оптимизира /намалява/ съпротивлението в ауспусите. 

Спортен изпускателен колектор и генерация предполагат по-големи мощности, нови настройки и други подобрения по ДВГ. За хората, които го правят е ясно че, горивото няма да се щади, за да се постигне максимален ефект от тунинга. 

Размерите на колекторите и генерацията се взимат предвид останалите подобрения и ефекта, който трябва да се постигне. Информацията публикувана по горе е резултат от наблюденията на екипа на Екстрийм Тунинг. Произволни размери и не добре изработени колектори и генерации, могат да влошат работата на ДВГ.

Необходимо ли е да се изолира колектор с термолента?

Изолирането на тръбни колектори с термолента е изключително полезно поради множество фактори.

При изолирането най-важно е да се запази температурата на изгорелите газове и по този начин скоростта им. При тръбни колектори стените на рънерите топлоотдават много бързо и това води до намаляване скоростта на изгорелите газове /кинетичната им енергия/.

При бързото топлоотдаване се получават за много кратки интервали големи промени в температурата на стените, което кара материала да се свива и разширява многократно. При това многократно свиване и разширяване, материала се натоварва термично и е възможно да се получат микропукнатини, което във времето да доведе до пропукване на колектора. Чрез изолиране се намалява честотата на свиване и разширяване и по този начин се получава плавен преход в температурните амплитуди.

Друго важно качество при използването на термолента е запазването на температурата в двигателния отсек по-ниска. При тунинговани автомобили и особено такива с турбокомпресор, колектора се нагрява до температури от ок. 700 градуса, което го прави потенциално опасен за околните агрегати. Това предпазва от стопяване маркучи и кабели от инсталацията на автомобила.

Екстрийм Тунинг съветва винаги, при използването на тръбен колектор, той да се изолира с термолента.